– Program studiów

Baner IH PWSZ w Głogowie

Cykl kształcenia 2020-2022:

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2020-2022 są dostępne w zakładce: Sylabusy

Cykl kształcenia 2021-2023:

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2021-2023 są dostępne w zakładce: Sylabusy

PEDAGOGIKA I stopień- praktyczny profil kształcenia

Cykl kształcenia 2019 – 2022

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2019 – 2022 są dostępne w zakładce: Sylabusy

Cykl kształcenia 2020 – 2023

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020 – 2023 są dostępne w zakładce: Sylabusy

Cykl kształcenia 2021 – 2024

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2021 – 2024 są dostępne w zakładce: Sylabusy

NOWE MEDIA (I stopień) – praktyczny profil kształcenia

Cykl kształcenia 2019 – 2022

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2019-2022 są dostępne na stronie: Sylabusy

Cykl kształcenia 2020 – 2023

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020-2023 są dostępne na stronie: Sylabusy

Cykl kształcenia 2021 – 2024

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2021-2024 są dostępne na stronie: Sylabusy

Back to top