– Praktyki

Baner IH PWSZ w Głogowie

Konsultacje w sprawie praktyk:

01dr Maria Fudali – Pyszka
email: m.fudali-pyszka@pwsz.glogow.pl
Pedagogika I stopnia

02 dr Alicja Ostrowska
email: a.ostrowska@pwsz.glogow.pl
Pedagogika II stopnia

03 mgr Ewa Pastor
email: pastor@pwsz.glogow.pl
Nowe Media

PEDAGOGIKA I stopień

PEDAGOGIKA II stopień

NOWE MEDIA

Pozostałe dokumenty

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych

F.1Wzór umowy (porozumienia) o studencką praktykę zawodową

F.1aPorozumienie ze studentem odbywającym praktyki w Uczelni

F.2Wzór umowy grupowej o studencką praktykę zawodową

F.3Karta przebiegu praktyki

F.4Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki zawodowej

F.5Opinia studenta o przebiegu praktyki zawodowej

F.6Zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk zawodowych

Zał. nr 2. do Regulaminu praktyk
Sprawozdanie zbiorcze opiekuna praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Dokumenty związane:

1. Programy praktyk zawodowych
2. Sylabus/Karta przedmiotu

Back to top