Instytut humanistyczny

Baner IH PWSZ w Głogowie

Instytut Humanistyczny

Jest to jeden z pierwszych instytutów, który od samego początku określał drogę i misję PWSZ w Głogowie. Jego ważną częścią jest pedagogika – od roku 2016 roku prowadzimy ten kierunek nie tylko na poziomie licencjatu, ale i na poziomie studiów magisterskich. Istotną propozycją od zawsze jest też kierunek, który nie tylko odpowiada potrzebom współczesności, ale i wnosi na Uczelnię ducha artyzmu i kreatywności. W przeszłości były to: edukacja artystyczna w zakresie nauk plastycznych, kulturoznawstwo, grafika. Obecnie zaś jest to kierunek nowe media.
Facebook nowych meiów

Filmy nowych mediów

NASZA MISJA

Misją naszego instytutu jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do podjęcia pracy zawodowej – czy to jako pedagoga, czy też jako specjalisty od nowych mediów. Jednocześnie chcemy zadbać, aby byli to także ludzie świadomi, empatyczni, komunikatywni, którzy w swojej pracy będą odznaczali się przestrzeganiem praw etyki i kultury osobistej. Dbamy o to, aby otrzymali tu potrzebną wiedzę, zdobyli praktykę, a także nauczyli się otwartości na drugiego człowieka i problemy społeczne. Dlatego też obok głównego nurtu edukacji proponujemy studentom zaangażowanie w wolontariat, koło naukowe, pracownię diagnozy pedagogicznej czy pracownię terapii filozoficznej.

NASZE ZASOBY

Naszą największą wartością są i będą ludzie – studenci i wykładowcy. Kadrę instytutu stanowią naukowcy pochodzący z Głogowa i tu mieszkający, a także specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas z Zielonej Góry, Wrocławia, Warszawy, Kalisza. Ponadto zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień pracują także w swoich zawodach – jako kuratorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci, graficy, edytorzy, redaktorzy, reżyserzy. Aby cały proces edukacji przebiegał na wysokim poziomie, nie brak także odpowiednich sprzętów i dobrze wyposażonych sal.

BLISKOŚĆ I LOKALNOŚĆ

Naszym atutem są kameralność i regionalizm. Kameralność – z racji na studia odbywające się w małych grupach, dobry kontakt z wykładowcami i dziekanatem, co pozwala na bardziej indywidualne podejście do studenta. Regionalizm – ponieważ istniejemy przede wszystkim dla naszego regionu i staramy się kultywować jego historię.

 

Back to top