Sylabusy

PEDAGOGIKA (II stopień) profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2016/17

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł praktyk zawodowych, pedagogicznych – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – pobierz 
 • Moduł przedmiotów fakultatywnych – pobierz 

PEDAGOGIKA (I stopień) profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2015/16

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł praktyk zawodowych, pedagogicznych – pobierz 
 • Moduł warsztatowy – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Resocjalizacja z socjoterapią – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową – pobierz 

NOWE MEDIA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2015/16

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł praktyk zawodowych – pobierz 
 • Moduł warsztatowy – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Europejska edukacja kulturowa – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Psychologia komunikacji społecznej – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Public Relations, Social Media i reklama – pobierz