Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Humanistycznym

semestr zimowy 2019/2020

sesja egzaminacyjna 27 stycznia – 9 lutego

sesja poprawkowa 10 lutego – 16 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

27 stycznia – 9 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
9 luty Podstawy socjoterapii/ dr hab. M. Marcinkowski Ped II nst
28 styczeń Wybrane zagadnienia z filozofii; Etyka; Historia wychowania i myśli pedagogicznej ; Wybrane zagadnienie z filozofii , Współczesne koncepcje filozofii i etyki ; Wykład monograficzny / dr hab. M. Krasnodębski Ped/NM g. 8:00-20:00

s. 101B

30 stycznia Zmiana godziny egzaminu !

Wiedza o komunikacji językowej oraz wprowadzenie do nauki o nowych mediach/dr I. Rutkowska

NM I rok g. 11:30

s. 104B

3 luty Teoretyczne podstawy wychowania / dr M. Fudali-Pyszka Ped I rok g. 16:00(pisemny)

g. 17:00 (ustny)

s. 102B

5 luty Wprowadzenie do pedagogiki / dr M. Fudali-Pyszka Ped I rok g. 16:00(pisemny)

g. 17:00 (ustny)

s. 102B

29 stycznia Teoria mediów/Historia mediów/ dr J. Rawski NM I st g.16:00

s. 101B

31 stycznia Gatunki prasowe / dr J. Rawski NM II st g.15:00

s. 101B

28 stycznia Arcydzieła literatury polskiej/Arcydzieła literatury światowej / dr J. Rawski NM II st g. 16:00

s. 105B

31 stycznia

       Metody i techniki badań pedagogicznych / dr E. Sokołowska

Ped II st g.12:00

s. 109A

31 stycznia  Pedagogika porównawcza / dr E. Sokołowska Ped II st/mgr g. 13:30

s. 109A

31 stycznia Pedagogika porównawcza / dr E. Sokołowska Ped II nst/mgr g. 15:00

s. 109A

30 stycznia Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej/ dr A. Soroka-Fedorczuk Ped st g.12:00

s. 105B

30 stycznia Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej/ dr A. Soroka-Fedorczuk Ped nst g. 14:00

s. 105B

30 stycznia Pedagogika przedszkolna z metodyką/ dr A. Soroka-Fedorczuk Ped st g. 10:15

s. 105B

30 stycznia Pedagogika przedszkolna z metodyką/ dr A. Soroka-Fedorczuk Ped nst g. 15:00

s. 105B

27 stycznia Problemy rodziny / dr M. Fudali-Pyszka Ped st g.12:00

s.104B

31 stycznia Biomedyczne podstawy…/ dr hab. L. Jerzak Ped st g. 15:00

s. 205B

28 stycznia Socjologia Wychowania/ dr A. Bujak Ped II st g. 12:00

s. 204B

28 stycznia Socjologia Wychowania/ dr A. Bujak Ped II nst g. 14:00

s. 204B

28 stycznia Metodologia badań społecznych/ dr A. Bujak Ped I mgr g. 15:00

s.204B

30 stycznia Język angielski / mgr M. Komorowska Ped III g. 10:00

s. 101B

31 stycznia Ewaluacja jakości edukacji / dr K. Miłek Ped mgr I rok g. 11:00

s. 104B

31 stycznia Edukacja regionalna / dr K. Miłek Ped mgr I rok g. 13:00

s. 104B

SESJA POPRAWKOWA

10 lutego – 16 lutego

7 luty Metody i techniki badań pedagogicznych /Pedagogika porównawcza / dr E. Sokołowska Ped (lic i mgr) g. 11:30

s. 109A

11 luty Socjologia Wychowania/ dr A. Bujak Ped II st g. 12:00

s. 102B

11 luty Socjologia Wychowania/ dr A. Bujak Ped II nst g. 14:00

s. 102B

11 luty Metodologia badań społecznych/ dr A. Bujak Ped I mgr g. 15:00

s.102B