Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Humanistycznym

semestr zimowy 2017/2018

sesja egzaminacyjna 29 stycznia – 11 lutego

sesja poprawkowa 12 lutego – 18 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

29 stycznia – 11 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
9 lutego Pedagogika przedszkolna / dr A. Soroka-Fedorczuk  Ped II lic st  g. 10:00, s. 104B
 9 lutego Pedagogika przedszkolna / dr A. Soroka-Fedorczuk   Ped II lic nst  g. 14:00, s. 104B
9 lutego Edukacja regionalna w przedszkolu /  dr A. Soroka-Fedorczuk  Ped I mgr st g. 11:30, s. 104B
9 lutego  Edukacja regionalna w przedszkolu /  dr A. Soroka-Fedorczuk Ped I mgr nst  g. 15:00, s. 104B
9 lutego Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej / dr A. Soroka-Fedorczuk  Ped II mgr nst  g. 16:00, s. 104B
 6 lutego Historia wychowania…./ Wybrane zagadnienia../ Współczesne koncepcje…/Socjologia mediów…/ dr hab. M. Krasnodębski Ped/NM g.17:00-19:00

s. 102B

7 lutego Historia wychowania…./ Wybrane zagadnienia../ Współczesne koncepcje…/Socjologia mediów…/ dr hab. M. Krasnodębski Ped/NM g.8:00-14:00

s. 1025

 7 lutego

8 lutego

Metody i techniki badań pedagogicznych/ dr hab. M. Sinica Ped II st g. 10:00

s. 103B

 12 lutego Metody i techniki badań pedagogicznych/ dr hab. M. Sinica Ped II nst g. 15:00

s. 103B

 13 lutego Metody i techniki badań pedagogicznych/ dr hab. M. Sinica Ped II nst  g. 10:00

s. 103B

 30 stycznia  Socjologia wychowania / dr A. Bujak  Ped II st

Ped II nst

g. 12:00 (st)

g. 16:00 (nst)

s. 104B

 30 stycznia Wiedza o języku / dr I. Rutkowska  NM I st  g. 10:00

s. 204B

2 lutego  Wprowadzenie do problematyki nowych mediów/ dr I. Rutkowska  NM I st g. 10:00

s. 204B

 6 lutego Wiedza o komunikacji / dr I. Rutkowska NM I st  g. 10:00

s. 204B

2-4 lutego / dr K. Panas  Ped nst zal i egz. z godnie z ustaleniami

s. 103B

 2 lutego Podstawy dydaktyki ogólnej / dr M. Siwińska  Ped I st g. 9:00, s. 104B
4 lutego Podstawy dydaktyki ogólnej / dr M. Siwińska Ped I nst g. 9:00, s. 104B
3 lutego Wprowadzenie do pedagogiki/ dr M. Siwińska Ped I st g.12:00, s. 104B
3 lutego Pedagogika Wczesnoszkolna / dr M. Siwińska Ped II nst g. 9:00, s. 104B
 29 stycznia  Wiedza o literaturze/ dr S. Lisewska NM I st g. 10:00, s. 211A
28 stycznia dr R. Kawczyński  NM/Ped/Piel g. 15:00-20:00

s. 104 B

29 stycznia dr R. Kawczyński NM/Ped/Piel g. 8:00-11:00

s. 104B

5 lutego dr R. Kawczyński NM/Ped/Piel g.17:00-20:00
30 stycznia Pedeutologia/Pedagogika porównawcza/Historia wychowania / dr hab. M. Marcinkowski Ped st i nst g. 15:00, s. 101B
SESJA POPRAWKOWA

12 lutego-18 lutego

 13 lutego  Socjologia wychowania / dr A. Bujak  Ped II st

Ped II nst

g. 12:00 (st)

g. 16:00 (nst)

s. 104B