Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Humanistycznym

semestr zimowy 2020/2021

sesja egzaminacyjna 25 stycznia – 7 lutego

sesja poprawkowa 8 lutego – 14 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

25 stycznia – 7 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
25 stycznia Patologie społeczne (gr. I), dr M. Fudali-Pyszka Ped I rok godz. 15:00

sala 109A

27 stycznia Historia mediów (ustny), dr J. Rawski NM I rok godz. 12:00

sala 101B

6 luty Metodologia badań społecznych, dr hab. M. Marcinkowski Ped mgr I rok godz. 12:00 – 14:00

aula 109A

29 stycznia dr hab. Mikołaj Krasnodębski

10:00-10:30 Wykład monograficzny, NOWE MEDIA, rok III

11:00-12:30 Metodologia, Nowe MEDIA, rok II

12:30-14:00 Wybrane zagadnienia, rok I

Nowe Media online
29 stycznia Historia wychowania, Wybrane zagadnienia, Etyka / dr hab. Mikołaj Krasnodębski Ped lic I rok 15:00-20:00

online

1 lutego Współczesne koncepcje/ dr hab. Mikołaj Krasnodębski Ped mgr I rok 17:00-20:00

online

1 lutego Seminarium/ dr hab. Mikołaj Krasnodębski Ped mgr II rok 20:00-20:30

online

28 lutego Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej /dr A. Soroka-Fedorczuk Ped I mgr 17:00-18:00

online

29 lutego Pedagogika porównawcza/ dr A. Soroka-Fedorczuk Ped II mgr 18:00-19:00

online

26 stycznia Wprowadzenie do socjologii/ dr A. Bujak Ped I lic godz. 14:00

s. 109A

26 stycznia Socjologia wychowania/ dr A. Bujak Ped II lic godz. 16:00

s. 109A

25 stycznia Technologia informacyjna / mgr inż. T. Graczyk Ped I lic godz. 16:00-17:00

 

2 lutego Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej / dr M. Fudali-Pyszka Ped II lic godz. 16:00

aula 109A

27 stycznia Podstawy terapii logopedycznej (kolokwium) / dr I. Rutkowska Ped III lic g. 11-12:30

sala 209A

27 stycznia Logopedia (kolokwium) / dr I. Rutkowska Ped I mgr g, 15:30-17:00

sala 209A

28 stycznia Metody badań medioznawczych (kolokwium) / dr I. Rutkowska NM II rok g. 15:30-17:00

aula 109A

25 stycznia Język niemiecki / mgr A. Akielaszek-Witczak Ped III st g. 15:00

online

30 stycznia Język niemiecki / mgr A. Akielaszek-Witczak Ped III nst g. 14:30

online

1 lutego Wiedza o komunikacji/ wprowadzenie do problematyki nowych mediów/ dr I. Rutkowska NM I rok g.10:00, 11:00, 15:00, 16:00

s. 109A

29 stycznia Interwencje kryzysowe/Ochrona informacji niejawnych / mgr G. Stawińska Ped III st g. 11:00

online

29 stycznia Interwencje kryzysowe/Ochrona informacji niejawnych / mgr G. Stawińska Ped III nst g. 18:00

online

28 stycznia Profilaktyka społeczna/ mgr G. Stawińska Ped mgr g. 17:30

online

28 stycznia Pedagogika penitencjarna/ mgr G. Stawińska Ped II lic g. 16:00

online

25 stycznia Warsztat lektora/ mgr M. Sagan NM I g. 16:00

s. 400

(sala M.Montessori)

27 stycznia Biomedyczne podstawy rozwoju…/ mgr E. Todorov Ped I rok g.16:30

s. 012B

SESJA POPRAWKOWA

8-14 lutego

13 luty Metodologia badań społecznych, dr hab. M. Marcinkowski Ped mgr I rok godz. 12:00

aula 109A