Praktyki

Konsultacje w sprawie praktyk:

Lp. Nazwisko i imię Kierunek Termin
1. mgr Ostrowska Alicja Pedagogika

wtorek TP 13:15-15:00

w czasie zjazdów- terminy wyznaczane będą na bieżąco

2. dr Radosław Kawczyński Kulturoznawstwo  poniedziałek TNP 16:45-18:15

 

PRAKTYKI

 

Data Treść  
10.02.2014 Dziennik praktyk – Pedagogika [pobierz]
10.02.2014 Regulamin praktyk – Pedagogika [pobierz]
10.02.2014 Wzór podania o zwolnienie z praktyk [pobierz]
     
5.11.2008 Program praktyk Instytut Humanistyczny – Kulturoznawstwo [pobierz]
18.04.2011 Dziennik praktyk – Instytut Humanistyczny [pobierz]
28.03.2007 Wzór podania o zwolnienie z praktyk [pobierz]
2.5.2011 Praktyki – Instytucje – Instytut Humanistyczny [pobierz]
16.01.2014 Praktyki – regulamin i program – Instytut Humanistyczny – Grafika [pobierz]

STUDENT PRZED PODJĘCIEM PRAKTYKI POWINIEN:

 1. Poznać regulamin, ramowy program oraz ustalenia dotyczące praktyki pedagogicznej.
 2. Dokonać wyboru placówki oświatowej lub opiekuńczo-wychowawczej. Może dokonać samodzielnego wyboru instytucji, w której chce rozpocząć praktykę, poprzez nawiązanie osobistego kontaktu z placówką lub wykorzystać wykaz instytucji umieszczony na tablicy ogłoszeń, które zadeklarowały przyjęcie studentów.
 3. Pobrać formularz o przyjęcie na praktykę i dostarczyć go do wybranej instytucji.
 4. Oddać podpisany przez wybraną placówkę wypełniony formularz.

W TRAKCIE TRWANIA PRAKTYKI STUDENT POWINIEN:

 1. Zapoznać się z organizacją pracy, dokumentacją oraz funkcjonowaniem wybranej placówki.
 2. Obserwować zajęcia prowadzone przez Opiekuna praktyki.
 3. Asystować Opiekunowi praktyk w prowadzeniu zajęć i wykonywać powierzone czynności pomocnicze.
 4. Przeprowadzać zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem i w obecności opiekuna praktyk.
 5. Przygotowywać konspekty zajęć oraz systematycznie i na bieżąco prowadzić ‚Dziennik praktyk’
 6. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez innych praktykantów.
 7. Omawiać na bieżąco z Opiekunem praktyk wykonane zadania.

PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENT POWINIEN:

 1. Przedstawia Opiekunowi wypełniony ‚Dziennik praktyk’ obrazujący całokształt odbytej praktyki w placówce oświatowej.
 2. Uzyskuje recenzję odbytej praktyki sporządzoną przez Opiekuna praktyki w wybranej Instytucji.
 3. Przedstawia ‚Dziennik praktyk’ w PWSZ w Głogowie w celu uzyskania oceny i zaliczenia praktyki.
Ankieta ewaluacyjna dla studentów – praktyki pedagogiczne
Weź udział w ankiecie TUTAJ
 
Ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy TUTAJ
 
UWAGI:

1) Koniecznie sprawdź bieżące ogłoszenia na stronie głównej planu zajęć

2) Do otwierania plików xls i doc można użyć darmowego pakietu Open Office – można go pobrać TUTAJ

3) Pliki pdf można otworzyć za pomocą darmowego programu Adobe Reader, który można pobrać TUTAJ

4) Jeśli dostrzeżesz błąd w planie zajęć – napisz do Działu Organizacji Nauczania

5) Aby zgłosić problem z linkiem, plikiem lub funkcjonowaniem strony – napisz do webmastera