Praktyki

Konsultacje w sprawie praktyk:

Lp. Nazwisko i imię Kierunek Termin
1. dr Maria Fudali – Pyszka Pedagogika (studia stacjonarne) I i II stopnia
2. dr Alicja Ostrowska Pedagogika (studia niestacjonarne) I i II stopnia
3. mgr Ewa Pastor Nowe Media

 

PRAKTYKI

 

Pedagogika I stopień II stopień II stopień – projekt
regulamin Pobierz Pobierz
dziennik praktyk Pobierz TPzES Pobierz
EPiW Pobierz
EPiW – Pobierz
Nowe Media
regulamin Pobierz
dziennik praktyk Pobierz
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych            [pobierz]

Wzór podania o zwolnienie z praktyki

 

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich  regulacjach  prawnych,  może być wprowadzony  jako  rozwiązanie  systemowe dla wyższych szkół zawodowych  na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.  Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu  wzorcowego systemu praktyk zawodowych we

wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018 -09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów,  którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

Listy studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na poszczególnych kierunkach

Nowe_Media_lista_studentow_zakwalifikowanych_do_projektu_PPZ Pedagogika_lista_studentow_zakwalifikowanych_do_projektu_PPZ

Listy nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jako uczelniani opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach

Nowe_Media_lista_uczelnianych_opiekunów_PPZ

Pedagogika_lista_uczelnianych_opiekunów_PPZ

Listy instytucji (zakładów pracy), z którymi podpisano umowy

Nowe_media_lista_instytucji_z_ktorymi_podpisano_umowe

Pedagogika_lista_instytucji_z_ktorymi_podpisano_umowe