O instytucie

Instytut Humanistyczny

Funkcjonuje bardzo prężnie: wysoko wykwalifikowana kadra, kreatywni studenci, ciekawe kierunki i specjalności, każdego roku dostosowywane do potrzeb rynku pracy. Studenci Instytutu Humanistycznego biorą udział w różnych przedsięwzięciach, projektach, prezentują swoje prace. Obecnie realizowany jest projekt pt. „Głogowskie ścieżki Edwarda Stachury” na kierunku nowe media.


Wykładowcy i studenci Instytutu Humanistycznego angażują się w akcje charytatywne.
Jedną z nich można zobaczyć, klikając TUTAJ.