KNSIH

 

 

 

działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Statutu KNSIH.

 

Opiekun Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego:

Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Sławomira Lisewska dr Sławomira Lisewska

Zarząd Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego:

  Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

Kalina Podolska

Zastępca Przewodniczącej Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

Natalia Szewc

Sekretarz Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego

Anna Lokś

Koordynator Sekcji Pedagogicznej Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego:

Prof. dr hab. Marian Marcinkowski