Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia (magisterskie)

Studia o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i/lub w klasach I – III szkoły podstawowej. Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie u studentów refleksyjnego myślenia, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Oprócz zajęć z zakresu pedagogiczno-psychologicznego służą temu także praktyki pedagogiczne.

Studia magisterskie ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna adresowane są do absolwentów licencjackich studiów na kierunku pedagogika, specjalności: edukacja przedszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna lub innych specjalności uprawniających do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do:

 • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej;
 • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • organizacji: wychowania przedszkolnego i edukacji dziecka w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • prawa oświatowego i etyki zawodowej nauczyciela,
 • wspomagania rozwoju dziecka poprzez arteterapię i muzykoterapię,
 • planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • projektowania i przeprowadzania badań pedagogicznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach, punktach przedszkolnych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach „0” i w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w żłobkach,
 • w domach małego dziecka,
 • w świetlicach dziecięcych.