Multimedia i projektowanie graficzne

Multimedia i projektowanie graficzne

Do studiowania tej specjalności zaprasza studentka w materiale Kulisy sesji zdjęciowej. Zajęcia z fotografii – KLIKNIJ TUTAJ!

Specjalność ta pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu multimediów i projektowania graficznego. Ma na celu przygotowanie do działań kreatywnych w ramach grafiki komputerowej, projektowania graficznego, filmu, fotografii.

Ukończenie specjalności pozwala na zwiększenia skuteczności w sieci. Umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie grafiki projektowej i działaniach multimedialnych, tworząc z multimediów dziedzinę interdyscyplinarną.

Student zdobywa umiejętność projektowania systemów komunikacji wizualnej i identyfikacji graficznej oraz przygotowania multimedialnych projektów wizualnych. Specjalność wyposaża w praktyczne umiejętności posługiwania się graficznymi programami komputerowymi oraz wiedzę potrzebną do realizacji projektu w różnych mediach komercyjnych.

Przygotowuje do samodzielnej pracy grafika projektanta w agencjach reklamowych, studiach graficznych czy wydawnictwach.