Nowe media

NOWE MEDIA

Kierunek dla tych, którzy są otwarci na niekonwencjonalne studia, i dla tych, którzy nie pragną tylko siedzieć i notować, lecz chcą fotografować, projektować, filmować, spotykać się z ludźmi, czy to w realnym, czy w wirtualnym świecie. Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, poszukującego absolwentów posiadających umiejętności związane z szeroko pojętymi mediami.

Studia wyposażą w wiedzę na temat: problematyki nowych mediów, metod badań medioznawczych, psychologii komunikacji społecznej, fotografii, najnowszych trendów w sieci, współczesnych gatunków dziennikarstwa internetowego, prasowego, telewizyjnego i radiowego, reklamy, gier komputerowych, grafiki komputerowej itd.

Filmy studentów kierunku Nowe Media Kierunek jest prowadzony w profilu praktycznym, co oznacza jeden semestr samych praktyk, mnóstwo zajęć w terenie, warsztatów, wycieczek dydaktycznych.

Absolwent kierunku Nowe Media będzie przygotowany do wykonywania zawodu związanego z szeroko pojętą dziedziną nowych mediów.  Perspektywy zatrudnienia: media publiczne i prywatne; redakcje dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowe: portale internetowe, newsroomy; agencje researcherskie; agencje Public Relations, agencje reklamowe, instytucje kulturalne i artystyczne; działy marketingu i promocji; działy kontaktów z mediami itp.

Studenci Nowych Mediów mają na wyłączność dwie sale, w których przygotowują się do zajęć.

Specjalności:

– Multimedia i projektowanie graficzne

– Public Relations, Social Media i reklama 

 

Kształcenie na kierunku NOWE MEDIA (I stopień)
odbywa się w profilu praktycznym.

Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2018-2021

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2018-2021 są dostępne na stronie: Sylabusy


Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2019 – 2022

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2019-2022 są dostępne na stronie: Sylabusy


Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2020 – 2023

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020-2023 są dostępne na stronie: Sylabusy