Kierunki i specjalności

W Instytucie Humanistycznym prowadzone są następujące kierunki studiów wraz ze specjalnościami:

Instytut Humanistyczny PWSZ 
w Głogowie
Pedagogika

studia magisterskie

 Specjalności 2016/2017:

 • Edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
Pedagogika

studia licencjackie

Specjalności 2014/2015:

 • Edukacja przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Specjalności 2015/2016:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna
  z socjoterapią

Specjalności 2016/2017:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  z terapią zajęciową
 • Pedagogika resocjalizacyjna
  z socjoterapią
Nowe Media

studia licencjackie

Specjalności 2015/2016:

 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Public Relations, Social Media i reklama
 • Europejska edukacja kulturowa

Specjalności 2016/2017:

 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Public Relations, Social Media i reklama
 • Europejska edukacja kulturowa