Kierunki i specjalności

W Instytucie Humanistycznym na poziomie licencjackim prowadzone są następujące kierunki studiów:

NOWE MEDIA ze specjalnościami:

  • multimedia i projektowanie graficzne,
  • Public Relations, Social Media i reklama.

PEDAGOGIKA ze specjalnościami:

  • opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową,
  • resocjalizacja z socjoterapią,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (koniec rekrutacji w roku akademickim 2018/2019).

 

W Instytucie Humanistycznym na poziomie magisterskim prowadzone są następujące kierunki studiów:

PEDAGOGIKA ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

PEDAGOGIKA ze specjalnością terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii.