Europejska edukacja kulturowa

Europejska edukacja kulturowa

          Absolwent Nowych Mediów ze specjalnością europejska edukacja kulturowa rozumie i potrafi interpretować znaczenie procesów komunikacyjnych w mediach, analizuje i objaśnia funkcje i role pełnione przez uczestników procesów komunikacyjnych w sferze mediów, charakteryzuje podstawowe instytucje kulturowe w Europie i analizuje ich funkcje, wykazuje się podstawowymi umiejętnościami z wybranych obszarów praktyk medialnych. Jest przygotowany do pracy w zespole zajmującym się komunikowaniem z otoczeniem w różnych firmach, zarówno krajowych, jak i europejskich.

          Specjalność europejska edukacja kulturowa jest skierowana do osób wiążących swoją karierę zawodową z nowymi mediami w odniesieniu do kultury europejskiej; planujących swą przyszłość zawodową jako dziennikarzy lub redaktorów w serwisach internetowych regionalnych i europejskich; planujących pracę w działach komunikacji zewnętrznej, zwłaszcza nastawionych na kontakty z krajami Unii Europejskiej.