Dla studenta

Pedagogika I stopień Standardy pisania prac licencjackich  w przygotowaniu
Zasady rejestracji prac licencjackich w przygotowaniu
Załączniki do pracy licencjackiej w przygotowaniu
Zagadnienia egzaminacyjne w przygotowaniu
Pedagogika II stopień Standardy pisania prac magisterskich  pobierz
Zasady rejestracji prac magisterskich  pobierz
Załączniki do pracy magisterskiej pobierz 
Zagadnienia egzaminacyjne pobierz
Nowe Media Standardy  i zasady rejestracji pracy licencjackiej w przygotowaniu
Załączniki do pracy licencjackiej w przygotowaniu
Zagadnienia egzaminacyjne w przygotowaniu
Sesja egzaminacyjna i poprawkowa IH – semestr zimowy 2020/2021 Otwórz
Harmonogram obron IH pobierz
Informacja dotycząca opiekunów roku pobierz

 

Standardy pisania prac licencjackich – pedagogika pobierz
Zasady rejestracji prac licencjackich- pedagogika pobierz