Konferencja ,,Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie organizują w dniu 26 marca 2012 roku konferencję na temat: „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”. 
Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat redukowania zakresu i skutków przestępczości oraz rozstrzygnięcia dylematów związanych z pracą resocjalizacyjną w instytucjach i środowisku otwartym.
Konferencja ma charakter warsztatowy i skierowana jest m.in. do nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i socjalnych, funkcjonariuszy policji, studentów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych tematyką resocjalizacyjną. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.