O instytucie

Instytut Humanistyczny

Funkcjonuje bardzo prężnie: wysoko wykwalifikowana kadra, kreatywni studenci, ciekawe kierunki i specjalności, każdego roku dostosowywane do potrzeb rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 nowością na poziomie licencjackim jest specjalność

MULTIMEDIA I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – do studiowania tej specjalności zaprasza studentka w materiale Kulisy sesji zdjęciowej. Zajęcia z fotografii.

Studenci Instytutu Humanistycznego biorą udział w różnych przedsięwzięciach, projektach, prezentują swoje prace.
Można z nich dowiedzieć się, dlaczego warto tu studiować.

Wykładowcy i studenci Instytutu Humanistycznego angażują się w akcje charytatywne.
Jedną z nich można zobaczyć, klikając TUTAJ.