O instytucie

Instytut Humanistyczny

powstał jako jeden z dwóch pierwszych instytutów w chwili utworzenia uczelni, w 2004 roku. Początkowo w jego ramach otwarto jeden kierunek – edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. W kolejnym roku akademickim 2005/2006 uruchomiono nowy kierunek – kulturoznawstwo. W roku następnym, jako trzeci kierunek, ruszyła pedagogika, od roku akademickiego 2010/2011 w ofercie edukacyjnej instytutu znalazła się grafika, od 2015/2016 – nowe media. Obecnie w Instytucie Humanistycznym funkcjonują dwa kierunki –

                                         PEDAGOGIKA                                             i                                              NOWE MEDIA.

          

Od roku akademickiego 2016/2017 kształcenie na kierunku pedagogika jest dwustopniowe, obejmuje studia licencjackie i magisterskie.

            

Misją Instytutu Humanistycznego jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie pedagogiki i nowych mediów, którzy będą przygotowani do działania zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Misja Instytutu Humanistycznego sprowadza się również do rozbudzania postaw kreatywnych, między innymi poprzez: prezentacje prac studenckich, udział w imprezach kulturalnych i społecznych, projektach, ukierunkowanych na lokalne zagadnienia.

Działalność Instytutu Humanistycznego obejmuje organizację konferencji, wykładów otwartych, konkursów, warsztatów, plenerów.

                    

Wykładowcy i studenci Instytutu Humanistycznego angażują się w akcje społeczne. Jedną z nich jest prowadzona od kilku lat akcja porządkowania grobów N. N. na głogowskich cmentarzach.

            

Więcej na temat akcji Instytutu Humanistycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=ug4GF2rSIBI